KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Wrzochalska - Zaręba
Władysława Filochowska
Konrad Filochowski
Notariusze - Spółka Cywilna

Nasza Kancelaria założona została w 1992 roku i jest jedną z najdłużej działających w Warszawie

Niezmiennie od chwili powstania dążymy do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, dokonując czynności notarialnych według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Jako osoby zaufania publicznego ze szczególną dbałością stosujemy takie rozwiązania, które odpowiadają woli naszych klientów.

Czynności Notarialne

Oferujemy pełen zakres czynności notarialnych

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego

Podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sporządzanie poświadczeń

Spisywanie protokołów

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej oraz podejmowanie związanych z tym czynności

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Aktualności

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i ich przekazywania określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zasady te uległy znaczącej zmianie w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Od tego dnia nabywca albo najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku tj. osoba zobowiązana do jego sporządzenia ma obowiązek jego przekazania...

Pierwsze mieszkanie bez PCC

W dniu 31 sierpnia 2023 roku weszła w życie istotna zmiana ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W ustawie pojawiło się zwolnienie od obowiązku zapłaty podatku przez osobę, która nabywa swoje pierwsze mieszkanie...

Dokument mObywatel, czyli na podstawie jakich dokumentów notariusz stwierdza tożsamość

Od dnia 1 września 2023 roku notariusz może stwierdzić tożsamość na podstawie dokumentu mObywatel. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel dokument mObywatel stanowi dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron...

6 miesięcy na zgłoszenie zmiany do KRS-u

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 29 kwietnia 2022 r. III CZP 75/22, na pytanie:
„Czy odpowiednie stosowanie przepisu art. 169 ksh na podstawie odesłania w art. 256 § 3 ksh skutkuje bezskutecznością każdej zmiany umowy spółki niezależnie od jej przedmiotu, jeśli nie zostanie zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od podjęcia?"
odpowiedział:
Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności