AKTUALNOŚCI

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i ich przekazywania określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zasady te uległy znaczącej zmianie w...

Pierwsze mieszkanie bez PCC

W dniu 31 sierpnia 2023 roku weszła w życie istotna zmiana ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W ustawie pojawiło się zwolnienie od obowiązku zapłaty podatku przez osobę, która nabywa swoje...

Dokument mObywatel, czyli na podstawie jakich dokumentów notariusz stwierdza tożsamość

Od dnia 1 września 2023 roku notariusz może stwierdzić tożsamość na podstawie dokumentu mObywatel. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel dokument mObywatel stanowi...

6 miesięcy na zgłoszenie zmiany do KRS-u

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 29 kwietnia 2022 r. III CZP 75/22, na pytanie: „Czy odpowiednie stosowanie przepisu art. 169 ksh na podstawie odesłania w art. 256 § 3 ksh skutkuje bezskutecznością...

Jak złożyć wniosek do KRS-u

Od połowy 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Służy temu platforma znajdująca się...

Depozyt notarialny – dokumenty i pieniądze na przechowaniu u rejenta

Depozyt spełnia jeden zasadniczy cel, zabezpiecza w większym stopniu interesy stron. Notariusz, na podstawie art. 106, 107 i 108 ustawy Prawo o notariacie, został umocowany do przyjmowania na...

Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów

Testatorzy, sporządzając testament, zwykle informują o jego istnieniu osoby najbliższe. Ułatwia to po ich śmierci przeprowadzenie postępowania spadkowego, a mianowicie pozwala uniknąć pomyłki w...

Protokół notarialny jako materiał dowodowy

Notariusz spisuje również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń czy potwierdzenia istnienia rzeczy. Wspomniane protokoły nie mają z reguły swojej podstawy prawnej...

Notarialne postępowanie spadkowe przy udziale jednej osoby

Nie tylko sądy (poprzez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), ale i notariusze mogą potwierdzać prawa spadkobierców do spadku. Notariuszom została nadana kompetencja przeprowadzania postępowań...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności