KOSZTY

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Notariusz pobiera również między innymi:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,

  • podatek od spadków i darowizn,

  • opłatę sądową od wniosków za wpisy w księgach wieczystych.

Stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

W celu wyliczenia dokładnych kosztów dokonywanej czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. W Kancelarii należności możecie Państwo uiszczać gotówką, kartą lub przelewem.

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności