AKTUALNOŚCI

Poświadczenie podpisu przez notariusza

Poświadczenie podpisu przez notariusza Urzędowe poświadczenie podpisu jest jedną z przewidzianych w polskim prawodawstwie form czynności prawnych. Jest formą szczególną, obok urzędowego poświadczenia...

Kara umowna przy odstąpieniu od umowy

Kara umowna przy odstąpieniu od umowy Niedawno, bo 20 listopada tego roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął Uchwałę III CZP 3/19, dotyczącą możliwości zastrzegania kary umownej na wypadek...

Opłata sądowa za wpis służebności przesyłu

Opłata sądowa za wpis służebności przesyłu W dniu jutrzejszym wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie opłaty sądowej za ustanowienie...

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego Za nami połowa października, sejm i senat ze względu na wybory parlamentarne zawiesiły swoją pracę, w Sądzie Najwyższym nie zapadają orzeczenia mające istotne...

Pierwsze zasiedlenie

Pierwsze zasiedlenie Z początkiem września częściowo weszła w życie kompleksowa zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wprowadziła ona m. in. ważną dla obrotu...

Nowy wymiar zgromadzeń wspólników

Nowy wymiar zgromadzeń wspólników Ustawodawca co jakiś czas wprowadza zmiany Kodeksu spółek handlowych, starając się dostosować zapisy ustawy do zmieniającej się szybko rzeczywistości. Tym razem 3...

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Przekształcenie użytkowania wieczystego Minęło już osiem miesięcy od czasu kiedy z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego...

Zmiana opłaty sądowej za wpisy w księdze wieczystej

Zmiana opłaty sądowej za wpisy w księdze wieczystej W dniu 6 sierpnia 2019 roku ogłoszona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności